Nízkopodlažní bytové domy v Řečkovicích

Abstract
Bakalářská práce „Nízkopodlažní bytové domy v Řečkovicích“ řeší novostavbu bytového domu v Brně, v městské části Řečkovice. Parcela je v současné době nevyužita. V její spodní části u ulice Terezy Novákové jsou navrženy dva nové bytové domy, které budou dodržovat uliční čáru. Druhá část pozemku je řešené území. Projekt vychází z architektonické studie, která byla vypracována v rámci předmětu AG032 – Ateliér architektonické tvorby II. Navržený bytový dům je čtyřpodlažní s byty o velikostech 1+kk až 3+1. Celkově se jedná o 12 bytů, v prvním podlaží je pronajímatelný prostor a prostory přidružené k bytům, jako jsou sklepy, kolárna atd. Pronajímatelný prostor má samostatný vstup. K bytovému domu jsou navrženy venkovní parkovací stání. Parcela je mírně svažitá, a proto je navržený bytový dům zasazen částečně do svahu. Hmota domu je vzájemně posunuta tak, aby zde vznikly pobytové terasy, které jsou tvořeny zelenou plochou střechou a doplněny o vysokou atiku se zelení. Nosná konstrukce je zděná a zateplena minerální vatou. Základy jsou tvořeny pasy a pilotami z důvodu nízké únosnosti zeminy.
Bachelor thesis „low-rise apartment buildings in Řečkovice“ handle a new construction of apartment building in Brno, district Řečkovice. The plot is currently unused. In its lower part close to the street Terezy Novákové are designed two new apartment buildings, that will comply with the street line. The second part of the plot is the solved territory. The project is based on an architecture study, which was made as a part of the subject AG032 – Atelier architektonické tvorby II. The designed apartment building has four floors with apartments from one to three rooms. It has 12 apartments overall, a rentable place on the first floor, cellars and bicycle room. The rentable place has separate entrance. Outdoor parking spaces are designed as part of the building. The plot is slightly sloped, and the building corresponds with that. The mass of the building is moved to compensate the slope, and to make residential terraces, that are made of green roof and supplemented with high attic with greens. The new construction is made of Ytong bricks insulated with mineral wool. The foundation of the house is made up of footing and piles because of low bearing capacity of the soil.
Description
Citation
ZAVADILOVÁ, L. Nízkopodlažní bytové domy v Řečkovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. (předseda) Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Tichý (člen) Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-05
Defence
Studentka stručně představila svoji práci. Poté prezentovala své reakce na dotazy a připomínky z posudku oponenta. Následně členové komise pokládali studentce otázky týkající se různých aspektů její bakalářské práce, např. atice s integrovaným prostorem pro zeleň, tloušťce základové desky a podkladního betonu, volbě skladby konstrukce pochozí střechy, hospodaření s dešťovými vodami, detailu osazení okenních a dveřních výplní v obvodových stěnách, návrhu drenážního systému, možnosti použití negativních průvlaků, navržené konzole, prostupům střešní konstrukcí, systému řízeného větrání s rekuperací a vzhledu vzt mřížek na fasádách, systému vytápění, zdroji tepla, volbě typu tepelného čerpadla. Studentka s velmi dobrým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagovala i na všechny otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO