Konstrukce a výroba čepele florbalové hole pomocí metody Fused Deposition Modeling

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce představuje spojení technologie 3D tisku (Rapid Prototyping) se sportovním odvětvím. Pomocí zmíněné moderní technologie byl vyroben funkční model čepele florbalové hole, jejíž konstrukční návrh vznikl ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Práce nám přiblíží historii florbalu a jednotlivé metody stále oblíbenějšího a dostupnějšího 3D tisku, pomocí kterých mohla být čepel florbalové hole vymodelována. Závěr práce obsahuje technicko-ekonomické zhodnocení, kde budou odhaleny klady a zápory využití technologie Rapid Prototyping v tomto sportovním odvětví.
This work combines 3D printing technology (Rapid Prototyping) with the sports industry. Using mentioned modern technology was made functional model blade floorball stick, which originated in the engineering design 3D parametric software Autodesk Inventor. Work will explain the history of floorball and individual methods increasingly popular and more affordable 3D printing, through which could be modeled blade floorball stick. Conclusion contains techno-economic evaluation, where will be disclosed the pros and cons of the use of Rapid Prototyping technology in this sports industry.
Description
Citation
JELÍNEK, V. Konstrukce a výroba čepele florbalové hole pomocí metody Fused Deposition Modeling [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Čím je dána vysoká hmotnost navržené součásti ve srovnání se sériovou produkcí? Jaká technologie se využívá pro tvorbu součástí v podmínkách sériové výroby? Jaký materiál by musel být použit, aby vyrobená součást měla vlastnosti jako sériově vyráběná čepel? Jaké požadavky jsou na florbalové čepele a hole? Jaké jsou současné trendy ve vývoji florbalových hokejek? Jakými metodami byla testována vyrobená čepel? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO