Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem práce bylo ověřit možnosti zastavění proluky na třídě Kapitána Jaroše, případně vytipovat jiné parcely v rámci přilehlého vnitrobloku, kde dojde k návrhu zásahů, jež povedou k zatraktivnění lokality a zlepšení kvality prostředí. K řešení byla vybrána právě parcela ležící v proluce, a dále přilehlá, v současné době rovněž nezastavěná, parcela ve vnitrobloku. Snahou bylo podpořit hlavní směry pohybu chodců skrze území a dovnitř vnitrobloku vytvořením nové ulice. Podél ní byly navrženy dva objekty se smíšenou, převážně obytnou funkcí. Kromě provozoven kavárny a květinářství, které rozšiřují nabídku služeb v okolí a podporují charakter ulice, zde vzniklo 15 bytových jednotek, které nabízí bydlení v klidné lokalitě poblíž centra města Brna.
This work aimed to explore the possibilities of infilling the gap on Kapitána Jaroše Street or identifying other lots within the adjacent inner courtyard, where interventions will be proposed to enhance the location's attractiveness and improve the quality of the environment. The chosen solution involved a lot in the gap and an adjacent, currently undeveloped plot within the inner courtyard. The aim was to support the main pedestrian movement directions through the area and into the inner courtyard by creating a new street. Along this street, two mixed-use buildings with predominantly residential functions were proposed in addition to including a café and a florist, which expand the range of services in the vicinity and contribute to the street's character; 15 residential units were created, offering peaceful living close to the city centre of Brno.
Description
Citation
KUSNIERZOVÁ, T. Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Nina Bartošová, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Lenoch (člen) doc. Ing. Michal Palaščak (člen) Ing. arch. Ivona Uherková (člen) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
Studentka představila svoji práci. Byly přečteny posudky. Studentka na posudky reagovala připravenou prezentací. Porota se zabývá hmotovým řešením objektu – Neměl by být širší? Je komfort dostačující? Je návaznost na okolní strukturu tak závazná? Diskuze o podobě ulice – tvoří zídky uliční frontu? Otázka na podobu proluky – nebylo by třeba řešit otevření fasád stávajících domů? Studentka práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO