Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem mé práce bylo prozkoumat možnosti vyplnění proluky na třídě Kapitána Jaroše, která je dlouhodobě nezastavěna hlavně kvůli množství sítí, které přes ni vedou do vnitrobloku. Zároveň je současně proluka ve stavu provizorního parkoviště pro Městské divadlo, a i přes to, že není vůbec uzpůsobená pěším, tudy prochází značné množství lidí, ať už do divadla, či mezi ulicemi Lidická a třída Kapitána Jaroše. Svým návrhem se snažím objekt do proluky umístit tak, aby byla co nejmenší nutnost překládání inženýrských sítí. Zároveň se snažím zachovat co největší propustnost proluky pro pěší a vytvořit prostor vhodný pro průchod i trávení času. Umístěním zkušebních prostor reaguji na koncentraci umění a hudby v okolí a zároveň na jejich nedostatek v okolních institucích (Konzervatoř Brno a Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila)
The subject of my work was to investigate the possibilities of filling the gap on Kapitána Jaroše Avenue, which has been undeveloped for a long time, mainly because of the number of networks that lead through it to the courtyard. At the same time, the gap is in the state of a temporary parking lot for the Municipal Theatre, and despite the fact that it is not at all pedestrian-friendly, a considerable number of people pass through it, either to the theatre or between Lidická Street and Kapitána Jaroše Avenue. With my proposal I am trying to place the building in the gap in such a way that there is as little need as possible to relocate the networks. At the same time, I am trying to preserve the maximum permeability of the gap for pedestrians and to create a space suitable for passing and spending time. By locating the rehearsal spaces, I am responding to the concentration of art and music in the area and the lack of rehearsal space in the surrounding institutions (Brno Conservatory and Jaroslav Kvapil Primary School of Art)
Description
Citation
KOUDELKA, T. Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. David Průša (předseda) Ing. arch. Martin Doležel (člen) MArch Ing.arch. Ing. Jiří Vítek (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Bc. Kristýna Klementová (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
Student prezentuje svoji část bakalářské práce, kde se zaměřuje na hudbu, prostory, které by mohly využít umělecké školy v okolí. Po přečtení posudku oponenta student reaguje na náměty a otázky oponenta. Po přečtení posudku vedoucího práce student odpovídá na otázky komise. Bakalářská práce byla úspěšně obhájena. Komise udělila hodnocení B80.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO