Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cieľom práce je poukázať dôrazným príkladom na prospešnosť sprístupňovania priestorov mestu a možnosť veľkorysejšieho prístupu k urbanite vrámci aj popri zachovania odlišného architektonického zámeru či splnenia regulačných usmernení. Bakalársky projekt má preskúmť možností proluky na Tříde Kapitána Jaroše a to konkrétne v tomto návrhu v podobe náväznosti na pešie trasy proluky a pohybu ľudí v nej. Ďalej na prispievanie komunitnému životu, podpore výtvarno-umeleckých praktík a rozšírenia možnosti obyvateľov stretávať a zhromažďovať sa.
The goal of the work is to point out with an emphatic example the benefits of making spaces available to the city and the possibility of a more generous approach to urbanity, even while maintaining a different architectural intent or fulfilling regulatory guidelines. The bachelor's project is to examine the possibilities of the clearing on the Čřida Kapitán Jaroš, specifically in this proposal in the form of a connection to the pedestrian routes of the clearing and the movement of people in it. Furthermore, for contributing to community life, supporting visual and artistic practices and expanding the possibility for residents to meet and gather.
Description
Citation
VRBOVSKÁ, S. Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. David Průša (předseda) Ing. arch. Martin Doležel (člen) MArch Ing.arch. Ing. Jiří Vítek (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Bc. Kristýna Klementová (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
Studentka prezentuje svoji koncepci práce, která řeší analýzu okolního území, problematiku velikosti bloků a interakci s běžným uživatelem místa. Po přečtení posudku oponenta studentka odpovídá na dotaz posudku. Komise hodnotí práci studentky velmi kladně a studentka reaguje na doplňující otázky komise. Bakalářská práce byla úspěšně obhájena. Komise udělila hodnocení B85.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO