Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Třída Kapitána Jaroše, urbanisticky bohatá, historicky a kultúrne významná ulica neďaleko do centra Brna, zakončená parkom Lužánky. Využívaná doposiaľ ako parkovisko, prejazd a skratka cez uličný blok. Návrh sa zaoberá využitím parcely aj napriek jej veľkým obmedzeniam. Funkciou, ktorú som zvolila je galéria divadelných kostýmov.
Třída Kapitána Jaroše, an urbanistically rich, historically and culturally significant street not far from the center of Brno, ending with Lužánky Park. Until now, it has been used as a parking lot, a drive-through and a shortcut through the street block. The proposal deals with the use of the plot despite its great limitations. The feature I chose is the theater costume gallery.
Description
Citation
KRAJÍČKOVÁ, S. Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. David Průša (předseda) Ing. arch. Martin Doležel (člen) MArch Ing.arch. Ing. Jiří Vítek (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Bc. Kristýna Klementová (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
Studentka prezentuje své zpracování společného tématu bakalářské práce, které se zabývá dopravní vytížeností místa a problémovým parkováním v místě a nedostatečným prostorem pro pěší. Studentka reaguje na oponentský posudek a odpovídá na položené otázky. Komise klade další otázky a diskutuje se studentkou nad modelem o navrhovaném řešení. Po diskusi se komise shodla, že bakalářská práce byla obhájena. Komise udělila hodnocení E50.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO