Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Projekt hledá ideální využití pro historicky hodnotnou městskou parcelu v proluce na ulici tř. Kap. Jaroše, nacházející se v epicentru kulturního a společenského využití města za městským centrem, z čehož plyne nutnost reagovat na vysoký potenciál z kulturního hlediska. Z analýz, jejichž cílem bylo nalézt a pochopit génia loci vyplynulo jako ideální využití parcely multifunkční kulturní a společenské centrum, reagující na přítomnost městského divadla, gymnázia a ZUŠ. Projekt “Za Oponou” má ambici kulturně obohatit proluku o činnosti zvolené jednotlivcem, stát se jevištěm akcí.
The project is looking for an ideal use for a historically valuable urban plot in a gap on the street tř. Kap. Jaroše, located in the epicentre of cultural and social use of the city behind the city centre, which implies the need to respond to the huge potential from a cultural point of view. Analyses aimed at finding and understanding the genius loci revealed the ideal use of the plot as a multifunctional cultural and social centre, responding to the presence of the city theatre, the gymnasium and the ZUŠ. The project "Behind the Curtain" has the ambition to culturally enrich the proluka with activities chosen by the individual, becoming a stage for events.
Description
Citation
ČERNÍK, M. Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. David Průša (předseda) Ing. arch. Martin Doležel (člen) MArch Ing.arch. Ing. Jiří Vítek (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Bc. Kristýna Klementová (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
Student prezentuje svoji bakalářskou práci, která má podnázev „Za oponou“ a řeší kulturní využití místa s navázáním na blízkost městského divadla. Po přečtení posudku oponenta bakalářské práce student reaguje na otázky v oponentském posudku. Členové komise kladou další otázky a diskutují se studentem nad modelem. Komise hodnotí práci studenta kladně. Bakalářská práce byla úspěšně obhájena, komise udělila hodnocení A100 a navrhuje bakalářskou práci na Cenu děkana.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO