Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Něco starého, něco nového, něco půjčeného a něco modrého. V místě se snoubí staré sklepy, nová nástavba, modrá řeka nesoucí s sebou kus přírody a půjčený genius loci, který nevidíme, ale cítíme uvnitř sebe. Tam se obnovuje svazek lidí s místem a vzniká nové ohnisko kultury Litovle. Odkaz na minulost, bytí v přítomnosti a pohled do budoucnosti jsou základem pro adaptaci bývalého pivovaru. V podzemí se soustředí vrstvy historie - muzeum Litovelského Pomoraví a pivovarnictví - a vrstvy současnosti - galerie a kavárna. Nástavba je centrem poznávání, rozvoje a práce. A věž táhnoucí se k nebi nám otevírá oči daleko do krajiny. Vedle sebe zde vznikají místa oddychu, rozjímání a tvorby.
Something old, something new, something borrowed and something blue. The place combines old basements, a new extension, a blue river carrying a piece of nature and a borrowed genius loci that we do not see but feel inside us. There, the relationship of people with the place is renewed and a new cultural center of Litovel is formed. Reference to the past, being in the present and the view of the future are the basis for the adaptation of the former brewery. The underground is concentrated by layers of history - the Museum of Litovelské Pomoraví and Brewing - and the layers of the present - gallery and cafe. The extension is the center of cognition, development and work. And the tower stretching into the sky opens our eyes far into the landscape. There are places of relaxation, meditation and creation side by side.
Description
Citation
JANSOVÁ, A. Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Tomáš Rusín (předseda) Ing. arch. Marcela Uřídilová (člen) Ing. arch. Iva Zezulová (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Nicol Galeová (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
Studentka představila svou bakalářskou práci Studentka reaguje na otázky vedoucího a oponenta Zajímavý prvek věže - nutné zakreslení do panoramatu města Nefunkčnost amfiteatru Absence dostatečného sociálního zázemí Věž by mohla mít i jinou funkci Co znamená být “mezi nebem a zemí” Absence řešení cyklostezky Studentka bakalářskou práci obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO