Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem práce je návrh nové radnice na Mendlově náměstí v Brně. Transformovat degradující a nevyužívaný prostor tramvajové smyčky. na veřejný prostor plný života. V budově se bude nacházet nová radnice, turistické centruma a vrchní patra jsou určena pro sdílené bydlení. Novou radnicí nechceme jen vybudovat nové kancelářské prostory, ale i nabídnout nové příležitosti lidem ze sociálně slabších kruhu, lidem utíkajícím před válkou, nebo lidem vyhledávajícím nové vazby.
The objective of this bachelor thesis is to design new town hall on Mendel square in Brno. To transform a degrading unused final station of trams to public space full of life. In the building will be new town hall, turistic center and the upper floors will be used for housing. With the new town hall we would like to design new officis but also space for social weak people or people runing away from war or space for anyone who is looking for the company.
Description
Citation
PRŮŠA, S. Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Tomáš Havlíček (předseda) Ing. arch. Roman Gale (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
- Student představuje svou analytickou část i dopravní situaci, zmiňuje tramvajovou smyčku - Student představuje funkční rozdělení celého objektu, bydlení pro sociální skupiny se sdílenými společenskými prostory(kuchyně, obývací pokoj…) - Řešení konstrukce i materiálů použitých v návrhu - Možnost využití multifunkčního sálu i konstrukci sálu - byly předčteny posudky oponenta vedoucího práce - na otázky oponenta spárořez vysvětlil svým estetickým cítěním a budova není vyšší, aby nekonkurovala dominantě kostela - Na otázku, proč jsou v bytové části společné prostory odpověděl konektivitou lidí - Na otázky komise stran nepořádku uvedl, že lidé si po sobě budou uklízet a že bude možné dohledat, kdo nepořádek zavinil - Studentovi točité schodiště prostupují celým objektem od 1.PP až do posledního nadzemního patra bez přerušení - Student reaguje na otázky komise - Student práci obhájil
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO