Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem radnice na Starém Brně jako součást koncepce nového Mendlova náměstí. Cílem práce je nejen pomocí budovy přispět kvalitě celého náměstí, ale také vytvořit budovu radnice, která odráží hodnoty 21. století a neslouží jen úřadu. Místo, které slouží primárně lidem a přispívá všem obyvatelům městské čtvrti. Součástí práce je také začlenění radnice do nové koncepce náměstí, a to kvalitním veřejným prostorem, aby bylo místo oživeno architektonicky i kulturně.
The bachelor‘s thesis follow up with the design of the town hall in Old Brno as part of the concept of the new Mendel square. The aim of the work is not only to use the building to contribute to the quality of the entire square, but also to create a town hall building that reflects the values of the 21st century and not only serves the office. A place that primarily serves people and contributes to all residents of the urban district. Part of the work is also the integration of the town hall into the new concept of the square, namely a high-quality public space, in order to revitalize the place architecturally and culturally.
Description
Citation
BUŠOVÁ, M. Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Tomáš Havlíček (předseda) Ing. arch. Roman Gale (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
- Studentka představuje svůj návrh pomocí konektivity lidí mezi sebou pomocí funkcí - Studentka představila přidané funkce, podle studenta napomáhají přiblížení radnice člověku - Studentka řešila před prostor úřadu - byly předčteny posudky oponenta vedoucího práce - studentka zmínila materiálové řešení a konstrukční řešení návrhu, prostor se může během času měnit= skeletový systém - studentka na otázky oponenta multifunkčního sálu vysvětlila zamyšlené záměry sálu i provozní schéma - materiálové řešení fasády studentka ukázala na přiložených panelech - sklo vláknitý beton vysvětlila jednoduše - Studentka reaguje na otázky komise - Studentka zodpověděla všechny otázky oponenta - Studentka práci obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO