Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem radnice na Mendlově náměstí. Prostor je v součastnosti místy chaotický s intenzivní dopravou, kterou je nutné zklidnit a navrátit prostoru reprezentativní podobu i funkci. V návrhu se proto pracuje se zadanou parcelou v situaci vítězné studie pro nové Mendlovo náměstí. Navrhovaný objekt je polyfunkční, s občanskou vybaveností i bydlením.
The bachelor's thesis deals with the design of the town hall on Mendl square. The space is currently chaotic in places with intensive traffic, which needs to be calmed down and restored to a representative form and function. The proposal therefore works with the specified plot in the situation of a winning study for the new Mendlovo náměstí. The proposed building is multifunctional, with civic amenities and housing.
Description
Citation
BERAN, J. Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Tomáš Havlíček (předseda) Ing. arch. Roman Gale (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
- Student stručně představil téma bakalářské práce hovoří o historii a analytické části, je připraven - byly předčteny posudky oponenta vedoucího práce - Student nechce limitovat prostor náměstí, proto student zvolil metodu ustupujících pater a prostupný parter - Pohyb je striktně rozdělen a návrh se snaží uklidnit prostor - Student na otázku, zda studoval historické radnice odpověděl, že nikoli - Knihovna v návrhu slouží pouze pro výpůjčky a jako malá čítárna, nemá archiv - Oponentova otázka na pračku v zádveří, student odpověděl návrhem, že by ji dal blíže ke kuchyni skrz odpad a zabudoval do skříně - Otevírací doba přidaných funkcí je nezávislá na otevírací době radnice - Student nevyřešil před prostor radnice - Student reaguje na otázky komise - Student práci obhájil
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO