Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Hlavním tématem mé bakalářské práce je návrh nové radnice pro staré Brno na Mendlově náměstí. Práce vychází ze zpracované studie této lokality, kde je zadefinováno místo pro novou radnici. Cílem je vytvoření stavby, která občany spojuje a boří mýtus současných radnic. V návrhu je počítáno s dostavbou sousedního bloku špalíčku a s využitím vzniklého předprostoru, který bude sloužit jako nové náměstí. Smyslem celého projektu je propojování administrativních záležitostí s běžným životem občana. V první části práce je provedena analýza území, která slouží jako podklad pro návrh. V dalších částech je řešen samotný návrh radnice.
The main topic of the bachelor's thesis is the design of the new city hall for the old Brno at Mendlovo náměstí. The work is based on a detailet study of this location where the place for the new town hall is defined. The goal is to creat a building that unites citizens and destroyes the myth of contemporary town halls. The proposal provides for the construction of an adjacent block of špalíček and the use of the created foreign area, which will serve as a new square. The purpose of the entire project is to connect administrative matters with the ordinary life of the citizen. In the first part of the work, an analysis of the territory is carried out, which serves as the basic for the proposal itself. The town hall's proposal itself is resolved in the further parts.
Description
Citation
KABELKOVÁ, K. Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Tomáš Havlíček (předseda) Ing. arch. Roman Gale (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
- studentka představuje návrh a vysvětluje přidané funkce a zároveň proč právě tyto funkce - vysvětluje architektonické řešení které vychází ze zadání práce, technické řešení pro velké rozpětí použila SPIROLL nad sálem - materiálové řešení bylo vysvětleno jako prolévání prostoru a komunikace navzájem z míst no příslušným použitím - byly předčteny posudky oponenta vedoucího práce - studentka reagovala na oponentovi otázky předem připravenou prezentaci s ukázkou detailů možností odstranění schodu mezi budovou a terasou - statické řešení konzultovala se statikem - v rámci návrhu chtěla úřadu přidat lidskost přidanými funkcemi a podpořit tak fungování a její návštěvnost - Studentka reagovala na otázky komise - Studentka práci obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO