Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá myšlienkou konceptu connectivity a democratic city. Cieľom práce bolo navrhnúť radnicu súčastnosti pre mestskú časť Staré Brno s ohľadom na využitie priestorovej a sociálnej konektivity. Práca nadväzuje na novú koncepciu urbanistického a dopravného riešenia. Štúdia koncepcie je súčasťou zadania bakalárskej práce. Návrh je umiestnený v lokalite Mendlovho námestia, ktoré tvorí od dávnej histórie dôležitú úlohu v rámci mesta. Budova radnice s pridanými funkciami je navrhnutá s dôrazom na masívnu digitalizáciu, ktorej následkom sú nižšie priestorové nároky a s dôrazom na flexibilitu dispozície do budúcnosti. Výsledkom návrhu je solitérna budova s primeraným merítkom k okolitej zástavbe. Riešenie má poskytnúť nové možnosti a príležitosti, ktoré prispejú k lepšiemu využitu potenciálu “Mendláku”.
The bachelor’s thesis explores the idea of connectivity and democratic city. The aim of the work was to design a town hall for the Old Brno district with consideration to the use of spatial and social connectivity. The work builds on new concept of urban planning and transport solutions. Concept study is integral part of the bachelor’s thesis assignment. The project is located in the location of Mendl Square, which has historically had an important role within the city. The town hall is designed with an emphasis on massive digitization and with an emphasis on the flexibility of spaces for the future. Result of digitalization is reduction of spatial requirements The solution should provide new possibilities and opportunities that will contribute to better use of the potential of “Mendlák”.
Description
Citation
BARTALOVÁ, T. Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Tomáš Havlíček (předseda) Ing. arch. Roman Gale (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
- Studentka představuje urbanisticko-architektonický koncept a svou SWOT analýzu - Tvarové řešení, proč zvolila prostupný parter, pro uklidnění prostoru - Myšlenka konektivity pomocí střechy a průhlednosti dispozičního řešení - Dispozice dělené na 2 části a oddělení části radnice od ostatních funkcí, na S straně= přidané funkce, J strana= radnice - Představila materiálové koncepční řešení v minimalismu - Studentka v rámci prezentace zařadila i zdravý životní styl v kanceláři - byly předčteny posudky oponenta vedoucího práce - Na otázky oponenta v materiálovém řešení interiéru odpověděla subjektivním pohledem, litá podlaha jako konektivita prostoru + ukázala referenční příklady použité v praxi - Pohled na střechu nechtěla narušovat, zelení - V návrhu použit monochromatické barevnosti, barevnost nebyla předmětem návrhu - Enviromentální vrstva= FVE panely, tepelné čerpadlo, zelenomodrá infrastruktura - Studentka reagovala na otázky komise - Studentka práci obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO