Mezi hradbami a řekou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Práce se zabývá návrhem nové zástavby na území, které se nachází mezi vyškovskými hradbami a řekou Hanou. Cílem je užitečně vyplnit prázdné místo a vhodně nahradit stávající nevyužité objekty a zlepšit tak život obyvatel. Místo je atraktivní svou blízkostí k centru města, i když se nachází vedle významného biokoridoru. Území je ideálním místem pro život, a proto je navržena nová obytná zástavba, která je doplněna na vedlejší parcele parkovacím domem. Podél řeky vede cyklostezka Srdcem jižní Moravy, a proto je navržen cyklopoint. Tyto funkce jsou doplněné zelení a malými stavbami, které celé území dělají ještě zajímavější.
The work deals with the design of a new housing development in the territory located between the Vyškov Walls and the Haná River. The aim is to fill this empty space in a useful way and replace existing unused buildings appropriately, thereby improving the lives of the residents. The location is attractive due to its proximity to the city centre and at the same time it is located next to an important biological corridor. The territory is an ideal place to live and therefore a new residential development is proposed which is complemented by a multistorey car park in the adjacent plot. There is a cycle track Srdcem jižní Moravy (Through the Heart of South Moravia) along the river, which is the reason why the cycle point is designed. These features are complemented with greenery and small buildings that make the whole area even more interesting.
Description
Citation
KABADELOVÁ, M. Mezi hradbami a řekou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen) Ing. arch. Martin Šikula (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
Studentka představila svoji BP Byly přečteny posudky a klasifikace oponenta a vedoucího práce Veřejné chodníky – smyslem je dostupnost návrhu Studentka popsala zónování Studentka vysvětlila odvádění dešťových vod Studentka dovysvětlila skladbu S5 Studentka popsala způsob založení budovy Studentka vysvětlila koncept hmoty parkovacího domu Diskuze Diskuze nad privátností a veřejností navrženého venkovního prostoru a nad občerstvením v cyklopointu mimo parter Diskuze nad řezem a stavebními detaily Diskuze nad parterem navržených budov a frekventovanosti venkovního prostoru Diskuze nad základy u břehu řeky Studentka zodpověděla všechny otázky a reagovala na diskuzi
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO