Mezi hradbami a řekou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem této práce bylo navrhnout architekturu pro bydlení spojující městský ráz historického centra města Vyškov s přírodním rázem řeky Haná. V navrženém areálu dominuje vlnitá řada rodinných domů (každý po 1 až 3 bytech), rozdělená na dvě části malým náměstím, kam jsou orientované plochy pro služby, ale také se tam nachází stávající zastávka MHD. Z tohoto otevřeného prostoru vybíhá nově navržená lávka přes řeku. Mezi řekou a navrženým bydlením se vlní promenáda, která vtahuje řeku do konceptu a vytváří bod zájmu nejen pro občany města. K většině domů přiléhá malá zahrádka orientovaná k řece. Byty jsou doplněny prostornými terasami s výhledem na řeku. Součástí návrhu je třípodlažní parkovací dům pro odklonění aut z dohledu a uvolnění plochy na povrchu. V jeho prvním podlaží je vyhrazen prostor pro stávající restauraci. Všechny navržené domy reagují na klasické tvary okolní zástavby (2 až 4 podlaží, sedlová střecha, řadové domy), ale s moderním rázem. Hlavním architektonickým prvkem jsou zapuštěné fasády orientované k řece, obložené dřevem, aby zdůraznily přírodní charakter místa, oproti tomu je zbytek fasád řešen klasickou omítkou, čímž odpovídá na městský výraz okolních budov.
The aim of this project was to design residential architecture that combines the urban character of the historic center of Vyškov with the natural character of the Haná River. The dominant feature of the de-signed area is a wavy row of family houses (each with 1 to 3 units), divided into two parts by a small squ-are, which is oriented towards areas for services and also includes an existing public transport stop. From this open space, a newly designed bridge extends over the river. A promenade meanders betwe-en the river and the proposed residential area, incorporating the river into the concept and creating a point of interest not only for the city's residents. Each house has a small garden area facing the river. The apartments are complemented by spacious terraces with views of the river. The design includes a three-story parkhouse to divert cars from view and free up surface space. The first floor of the parkhou-se is reserved for an existing restaurant. All the proposed houses respond to the native shapes of the surrounding buildings (2 to 4 floors, pitched roof, terraced houses), but with a modern twist. The main architectural feature is the recessed facades facing the river, covered with wood to emphasize the na-tural character of the location, while the rest of the facades are designed with classic plaster, corre-sponding to the urban expression of the surrounding buildings.
Description
Citation
HOLUBOVÁ, I. Mezi hradbami a řekou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen) Ing. arch. Martin Šikula (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
Studentka představila svoji BP Byly přečteny posudky a klasifikace oponenta a vedoucího práce Studentka vysvětluje důvody dualizmu svého návrhu Studentka prezentuje schéma a vizualizaci promenády a nově vypracovaný řez promenády Studentka popisuje řešení likvidace odpadu Diskuze Zvažovala studentka jiné řešení parkování? Studentka ukazuje místa odstavných parkovacích míst Diskuze nad malou ekonomickou výtěžností parcely, materiálem promenády a pozicí promenády Diskuze nad použitím vápenného zdiva a žlabu v kontaktu s fasádou Diskuze nad umístěním popelnic a kontejnerů Je promenáda i protipovodňová ochrana? Není, řeka se rozlévá na druhou stranu Studentka zodpověděla všechny otázky
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO