PIÁRKL

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá rekonštrukciou budovy piaristického kláštora v Lipníku nad Bečvou. Objekt je viac ako 20 rokov nevyuživaný a je obtiažne nájsť mu vhodné využitie hoci má veľký potenciál vďaka svojej rozlohe a príslušnej rozľahlej záhrade. Návrh je zameraný na znovuoživenie objektu prostredníctvom vloženia multifunkčnej sály, sprístupneniu kláštornej záhrady verejnosti a iným zásahom. Cieľom bolo okrem obnovy chodu kláštora vytvoriť priestor pre ľudí, ktorý by podporoval a obohacoval ich kultúrno-spoločenský život.
The bachelor thesis deals with the reconstruction of the building of the Piarist monastery in Lipník nad Bečvou. The building has been unused for more than 20 years and it is difficult to find a suitable use for it, although it has great potential due to its size and the corresponding extensive garden. The proposal is aimed at revitalizing the building by inserting a multifunctional hall, opening the monastery garden to the public and other interventions. In addition to restoring the monastery, the goal was to create a space for people that would support and enrich their cultural and social life.
Description
Citation
RONTOVÁ, V. PIÁRKL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Adam Jursa (předseda) Ing. arch. Kateřina Singer (člen) Ing. arch. Tomáš Madro (člen) Ing. Marek Dostál (člen) Ing. arch. Kristína Richter Adamson, M.Sc. (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
- Študentka odprezentovala prezentáciu obhajoby - Boli prečítané posudky oponenta a vedúceho práce - Študentka reaguje na otázky v oponentúre uspokojivo - Jursa chváli doplnenie analýz a pýta sa na ťažko dostupné parkovisko z prevádzkového hľadiska, pýta sa na veľkorysejšie vstupy, ako by bola dovezená technika do veľkého sálu - Študentka reaguje na technický vstup - Jursa hodnotí pozitívne grafické spracovanie, funkčný provoz mohol byť lepšie premyslený - KS sa pýta či nemohol byť zásah odvážnejší alebo naopak sa prikloniť ku konzervatívnejšiemu, pýta sa na konštrukciu sálu a na akustiku - Študentka odpovedá, že je to samostatná konštrukcia bez komunikácií a akustiku by riešila dodatočne - MD sa pýta na tepelnú odolnosť vnútornej steny átria - Študentka reaguje, že by použila minerálnu vlnu, vysvetľuje postup konštrukcie - MD diskutuje o cirkulácii vzduchu - KRA sa pýta na bezbariérovosť pre účinkujúcich, pýta sa na kapacitu sály, aký je flow provozu - Študentka odpovedá na kapacitu 400-500 ľudí - TM sa pýta na vizuálnu bariéru severnej steny - Študentka uvažovala o potenciále, no nepridávala presklenie
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO