Volání divočiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem rekreačního areálu ve Vyškově. Jde o vytvoření místa na okraji města, které bude sloužit ke každodenní rekreaci, ke vzdělávání a poznávání. Místo bude nabízet obyvatelům Vyškovska možnost rekreovat se v místě bydliště a nabízet alternativu k masově navštěvovaným turistickým cílům i aktivitám. Konkrétně se pak tato práce zabývá návrhem ekocentra a koupacího biotopu.
The bachelor thesis is dealing with the design of a recreational area in Vyškov. It is about creating a place on the outskirts of the city, which will serve for everyday recreation, education, and exploration. The place will offer the inhabitants of the Vyškov region the opportunity to recreate in their place of residence and offer an alternative to mass-visited tourist destinations and activities. Specifically, this work deals with the design of an eco-centre and a natural swimming pool.
Description
Citation
PEVNÁ, Ž. Volání divočiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (předseda) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Václav Navrátil (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Radim Horák (člen) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
Studentka odprezentovala bakalářskou práci, byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Studentka následně odpověděl na otázky oponenta a byla zahájena diskuze o těchto bodech: Ekotop a zemědělské centrum a zoo Vyškov, koupací biotop a jeho funkce, vybraná lokalita, lidová architektura Studentka práci úspěšně obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO