Volání divočiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Predmetom bakalárskej práce je návrh agroturistickej farmy v Mengusovciach, dedine ležiacej na úpätí Vysokých Tatier na východnom Slovensku. Projekt sa zaoberá ekológiou, udržateľnosťou a využitím ostrovných technológií. Všetky aktivity na farme sú zamerané na podporu zdravého vzťahu s prírodou. Cieľom návrhu je vytvoriť rekreačný areál, ktorý rozšíri povedomie o ekologickom farmárčení, podporí cestovný ruch v Mengusovciach, bude inšpiráciou k lepšiemu životnému štýlu a motiváciou k ochrane a spoznávaniu prírody.
The subject of the bachelor thesis is the design of an agro-tourist farm in Mengusovce, a village located at the foot of the High Tatras in eastern Slovakia. The project deals with ecology, sustainability and the use of off-the-grid technologies. All activities on the farm are focused on supporting a healthy relationship with nature. The aim of this project is to create a recreational area that will promote eco farming, help tourism in Mengusovce, inspire a better lifestyle and motivate people to protect and learn about nature.
Description
Citation
GÖCZEOVÁ, T. Volání divočiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (předseda) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Václav Navrátil (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Radim Horák (člen) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
Studentka odprezentovala bakalářskou práci, byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Studentka následně odpověděl na otázky oponenta a byla zahájena diskuze o těchto bodech: Tradice na téma interpretace a tradice Podtatrantské architektury (urbanistické, technické, funkční a vizuální). Architektonické, provozní , energetické a ekonomické řešení. Studentka práci úspěšně obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO