Návštěvnické centrum CARBON

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalárska práca nadväzuje na projekt revitalizácie bývalého čiernouhoľného dolu Frenštát – CÉRKA, od architektonického ateliéru Kamil Mrva architects s.r.o. Zaoberá sa návrhom návštevníckeho centra, na parcele nachádzajúcej sa v centre tohoto areálu. Výsledkom návrhu je solitérna budova umiestnená v priestore medzi štyrmi pôvodnými budovami ťažobnej infraštruktúry. Jej hlavnou úlohou je náučné šírenie povedomia o histórii areálu a o jeho blízkom okolí. Riešenie ponúka možnosti pre doplnenie a skvalitnenie kultúrneho života obyvateľov okolitých oblastí.
The bachelor thesis follows on from the revitalization project of the former black coal mine Frenštát – CÉRKA, by the architectural studio Kamil Mrva architects s.r.o. It deals with the design of the visitor center, on a plot located in the center of this area. The result of the proposal is a solitary building located in the space between the four original buildings of the mining infrastructure. Its main task is educational spreading of awareness about the history of the area and its immediate surroundings. The solution offers possibilities for supplementing and improving the cultural life of the inhabitants of the surrounding areas.
Description
Citation
VAJS, J. Návštěvnické centrum CARBON [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Dušan Vostrejž (předseda) Ing. arch. Ondřej Zdvomka (člen) Ing. arch. Pavel Martinka (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
vedoucí práce stručně představil zadání bakalářské práce -student přednesl ideový koncept a výsledný návrh její práce -bylo přečteno hodnocení vedoucího práce a oponenta, který doporučil některé části k doplnění -student reflektoval připomínky oponenta v doplněných materiálech -Ing. arch. Vostrejž ocenil rozsáhlost práce, zachování původních staveb a okomentoval nahodilou volbu umístění střešních otvorů -student vysvětlil volbu formy objektu a jeho prosvětlení -Ing. arch. Zdvomek vznesl dotaz na formu celého objektu a jeho funkci -student dovysvětlil celkovou koncepci areálu a následné ztvárnění fasády objektu -Ing. arch. Vostrejž navrhl ekologičtější přístup k čerpání energií -Ing. arch. Nový zmínil nejasné ztvárnění střešních otvorů a vypuštění řešení okolí objektu a absenci silného konceptu fasády uvnitř nového objektu -Ing. Vejpustek ocenil řešení konstrukcí a vznesl dotaz k zavětrován a izolaci objektu -student vysvětlil svůj konstrukční záměr a důvod použití prvků a obhájil si řešení izolace v návaznosti na dřívější konzultace s odborníkem -student svou práci obhájil
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO