2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Aplikace dlouhodobého sledování stavebního stavu pro účely hodnocení stávajících zděných železničních obloukových mostů
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Kůrka, Jan; Hobst, Leonard; Dohnálek, Jiří; Tomek, Jan
  Práce vychází z aktuálních požadavků na vytvoření standardního postupu při hodnocení stávajících zděných železničních klenutých mostů na základě dlouhodobého sledování jejich stavebního stavu. Hodnocení mostu je součástí každé prohlídky, obzvlášť když v jejím průběhu vyvstanou pochybnosti z důvodu vážných poruch, nárůstu nápravových tlaků nebo nárůstu frekvence dopravy, které mají vliv na bezpečnost konstrukce, bezpečnost dopravy nebo na trvanlivost mostu. Pokud průzkum zděných mostů nemůže zajistit dostatek dat pro aplikaci pravděpodobnostních metod, hledají se další možnosti sběru a vyhodnocování dat pro hodnocení. Významnou alternativou je hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti dle ČSN ISO 13822, kapitola 8.
 • Item
  Analýza reakcí řidičů na složené podněty
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Kaplánek, Aleš; Kolíbal, Zdeněk; Ptáček, Petr; Němejc, Jiří
  Tato práce se zabývá přípravou, realizací a základním vyhodnocením reakčních dob řidičů motorových vozidel na jednoduché optické a složené ( jiné než optické) podněty. Jízdní zkoušky prováděné zčásti v podmínkách běžného provozu a zčásti na zkušební dráze jsou doplněny zjišťováním reakčních dob řidičů při telefonování během řízení vozidla. Znalost skutečné, technicky možné délky reakční doby je zapotřebí při analýze a následném posuzování příčin a průběhů silničních dopravních nehod.