Simulations of Photobioreactors from Hydrodynamics and Mass Transfer Point of View

Abstract
Simulations of photobioreactors with microalgae-specific cultures is a field that connects microbiology with the multiphase fluid dynamics. With microalgae cultivation, it is necessary to account various phenomena, e.g., multiphase hydrodynamics with water, CO2 bubbles and microalgae, multiphase species mass transfer, radiation transport, light attenuation, growth and culmination of microalgae and their effect on fluid properties. Computational model presented in this doctoral dissertation thesis links multiphase hydrodynamic model and the species mass transfer model. In the thesis, there is an overview of applicable computational models for the given types of photobioreactors. The multiphase hydrodynamic model and the species mass transfer model then draw from this overview. Next, the accuracy of these sub-models was compared with laboratory experiments. As a result, the developed computational model of the photobioreactor can be further extended with other sub-models, i.e., the irradiation model and the biomass growth model.
Simulations of photobioreactors with microalgae-specific cultures is a field that connects microbiology with the multiphase fluid dynamics. With microalgae cultivation, it is necessary to account various phenomena, e.g., multiphase hydrodynamics with water, CO2 bubbles and microalgae, multiphase species mass transfer, radiation transport, light attenuation, growth and culmination of microalgae and their effect on fluid properties. Computational model presented in this doctoral dissertation thesis links multiphase hydrodynamic model and the species mass transfer model. In the thesis, there is an overview of applicable computational models for the given types of photobioreactors. The multiphase hydrodynamic model and the species mass transfer model then draw from this overview. Next, the accuracy of these sub-models was compared with laboratory experiments. As a result, the developed computational model of the photobioreactor can be further extended with other sub-models, i.e., the irradiation model and the biomass growth model.
Description
Citation
REBEJ, M. Simulations of Photobioreactors from Hydrodynamics and Mass Transfer Point of View [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Konstrukční a procesní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (předseda) prof. Dr. Ing. Alexandra Jördening (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (člen) Ing. Jiří Buzík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-11-22
Defence
Dizertační práce se věnovala problematice vývoje simulačních modelů pro simulaci fotobioreaktorů z pohledu hydrodynamiky proudění a přenosu hmoty. Doktorand v rámci práce vyvinul a experimentálně ověřil simulační modely pro predikci hydrodynamiky toku a přenosu hmoty v plochém (deskovém) i trubicovém typu fotobioreaktoru. Vyvinuté modely budou součástí komplexního simulačního modelu fotobioreaktorů, který v práci doktorand formuloval.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO