Návrh řešení na odhalování podvodného chování uživatelů v digitální platformě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této diplomové práce je analýza a návrh řešení v prostředí digitální platformy. Součástí práce bude návrh algoritmů na odhalování podvodného chování uživatelů v prostředí mobilní aplikace a návrh nových pohledů ve formě datových výstupů na ukládaná data o uživatelích platformy, která přinesou nový pohled na segmentaci dat.
The aim of this thesis is to analyze and design solutions in a digital platform. Part of the work will be the design of algorithms to detect fraudulent user behavior in the mobile application environment and the design of new views in the form of data outputs on stored data about platform users, which will bring a new perspective on data segmentation.
Description
Citation
PÍSEČNÝ, P. Návrh řešení na odhalování podvodného chování uživatelů v digitální platformě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky oponenta: Odpovězeno Otázky komise: doc. Němec: Není možný problém ve vašem jednoduchém mechanismu? Nešlo by podvodům rovnou předcházet? - Odpovězeno doc. Půže: Dotazy na pravděpodobnostní tabulku. - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO