Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na analýzu podniku PMP Prostějov s.r.o., který se zabývá výrobou plastových a hliníkových oken a dveří. Na základě provedení analytických metod, které zkoumají vnější a vnitřní prostředí podniku, je zhodnocena celková ekonomická situace podniku. Pomocí výsledků z provedených analýz jsou formulovány návrhy. Realizace těchto návrhů by umožnila zlepšit situaci v podniku.
This diploma thesis targets the analysis of the company PMP Prostějov, which deals with manufacturing plastic and aluminum windows. Based on the analytical methods, which study the external and internal environment of the company, the overall economic situation is evaluated. Using the results from the analysis, proposals are formulated. Realization of these proposals could improve the company’s situation.
Description
Citation
ZAPLETALOVÁ, V. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-09-06
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno prof. Meluzín: Jaké sazby využíváte ve své diplomové práce? zodpovězeno prof. Meluzín: Jakou investici byste doporučila? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO