Zhodnocení a návrhy na zlepšení CSR ve vybrané firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomova prace se zabyva spolecenskou odpovědností, analýze jejich aktivit, vlivu a zhodnocení ve vybrane spolecnosti. V první části této práce jsou shrnuty teoreticka vychodiska, důležité pojmy a metodiky. Následující casti obsahuji provedený výzkum a zhodnocení nynější situace. Doporučující část se věnuje návrhu na možné zlepšení společenské odpovědnosti a návrhu, jak ke společenské odpovědnosti nadále přistupovat spolu se zaměstnanci a případně dalšími zainteresovanými skupinami.
The diploma thesis deals with social responsibility and analysis of social responsibility activities, its influence and evaluation in a selected company. The first part of this thesis summarizes the theoretical background, important concepts and methodologies. The following sections contain the research and evaluation of the current situation. The part with recommendations deals with possible improvement of social responsibility and proposal of how to continue with approaching to social responsibility involving also employees and stakeholders.
Description
Citation
JANDOVÁ, K. Zhodnocení a návrhy na zlepšení CSR ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2022-09-07
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - nejsou Ing. Milichovský: Máte definované dvě hypotézy, jak se ověřují? Kde jste zjistila příležitosti a hrozby, které uvádíte ve SWOT analýze? - odpovězeno prof. Koráb: Míchají se Vám výzkumné otázky a cíle. Co k tomu řeknete? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO