Transformace modelů řídicích systémů mezi PowerDEVS, Node-RED a 4diac

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh a realizace transformační aplikace z PowerDEVS do jazyků Node-RED a 4diac. Tento přístup vychází z principu model continuity. Překladač je napsán jako terminálová aplikace v jazyce Python 3. Tato aplikace je otestována na modelu řídícího systému v oblasti Smart Home.
The aim of this diploma thesis is design and implementation of a transformation application from  flow-based development tool PowerDEVS to Node-RED and 4diac languages. This approach is based on the model continuity principle. The compiler is written as a terminal application using Python\,3 programming language. This application is tested on a model of the control system in the Smart Home area.
Description
Citation
SADÍLEK, T. Transformace modelů řídicích systémů mezi PowerDEVS, Node-RED a 4diac [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetická bezpečnost
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Jan Černocký (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (člen)
Date of acceptance
2022-08-26
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: V závěru uvádíte v možnostech dalšího vývoje "vytvoření transformace bloku podle nastíněných možností v kapitole 4". Kapitola 4 se věnuje celému návrhu systému. Co konkrétně jste tímto měl na mysli? Jaké byly zásadní nedostatky při prvním odevzdání práce? Proč vaše práce obsahuje informace o Petriho sítích?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO