Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním úkolem bakalářské práce je zhodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start, identifikovat silné stránky a příležitosti ke zlepšení a následně zpracovat návrhy na zlepšení. Práce se skládá ze tří částí: teoretická část, analytická část a návrhová část. V teoretické části vysvětleny základní pojmy, které jsou potřebné pro pochopení této problematiky. V analytické části je provedena analýza podniku podle dotazníku modelu Start a určení silných stránek a příležitostí ke zlepšení. V návrhové části jsou pak konkrétní návrhy, které vychází z dotazníku.
The main task of the bachelor's thesis is to evaluate the performance of the selected company according to the Start model, identify strengths and opportunities for improvement and then process proposals for improvement. The work consists of three parts: theoretical part, analytical part and design part. The theoretical part explains the basic concepts that are needed to understand this issue. In the analytical part, the company is analyzed according to the Start model questionnaire and the identification of strengths and opportunities for improvement. In the design part, there are specific proposals that are based on the questionnaire.
Description
Citation
NOVOTNÝ, T. Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2022-09-07
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - nejsou Ing. Milichovský: Proč jste v teorii měl SWOT analýzu, ale v praktické části jste ji nepoužil? Podnik si nepřál být jmenován a identifikován? Odkud máte informace o firmě? Co vyplývá ze zpracovaných tabulek? Kde je popisný text? Proč v práci máte uvedený zastaralý model excelence? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO