Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh jeho změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
akalářská práce je zaměřena na analýzu systémů odměňovaní zaměstnanců ve vybrané společností. Prace se děli na teoretickou část, analýzu současného stavu systémů odměňovaní a vlivy vnějšího a vnitřního prostředí. Pomoci dotazníkového šetřeni a rozhovoru se zaměstnancem byly vymezení nedostatky v současnem systémů odměňovaní a z nich byly vyvozené vlastni návrhy na zlepšeni současného systémů odměňovaní zaměstnanců a jejich ekonomické zhodnoceni.
The bachelor's thesis is focused on the analysis of employee remuneration system in selected company. The thesis was divided into a theoretical part, an analysis of the current system of remuneration and how it is affected external and internal environment. With the help of a questionnaire survey and an interview with the employee, deficiencies in the current remuneration systems were defined and from them, own proposals for improving the current employee remuneration systems and their economic evaluation were derived.
Description
Citation
SHCHETININ, Y. Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh jeho změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-09-06
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Roman Ptáček, Ph.D.: Seznámil jste vedení podniku s Vašimi návrhy? Je firma ochotna přijmout navrhnuté změny? - zodpovězeno Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D.: Na základě čeho jste určil částku kompenzace zaměstnance na home office? Jaký vliv bude mít sick days na náklady společnosti? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO