Zlepšení procesů ve společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zlepšením procesů ve společnosti Goldpress s.r.o., konkrétněji proces zpracování zakázky. Na základě detailní analýzy jsou navržena zlepšení procesů a podpory jejich řízení v podnikovém informačním systému. Cílem návrhové části je navrhnout taková zlepšení, která zkrátí dobu vyřízení zakázky, zpřehlední stav rozpracovanosti zakázek a odstraní duplicity dat.
The bachelor's thesis deals with the improvement of processes in the company Goldpress s.r.o., more specifically, the order processing process. Based on a detailed analysis, process improvements and support for their management in the corporate information system are proposed. The goal of the design part is to propose such improvements that will shorten the order processing time, make the status of the orders in progress clearer and eliminate duplicate data.
Description
Citation
KADLEČEK, J. Zlepšení procesů ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2022-09-07
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Milichovský: Předmět výroby je zakázková výroba? Proč jste nepoužil více knížek ze seznamu v rámci zádání? Četl jste směrnici v rámci zpracování závěrečných prací? Lze určit příležitosti a hrozby na základě rozhovorů? Je to váš podnik? Odkud jste získal informace? Slabá úroveň citací v teorii. Není jediné citace v práci. Nesprávná citační forma. - odpovězeno s velkými výhradami prof. Koráb: Jaká máte data? Kde jste je získal? - odpovězeno Ing. Veselý: Na str. 46 je diagram, obsahuje ten diagram i výrobní proces? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO