Optimalizace podpůrných kryptografických operací pomocí hardware

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá popisom obvodov architektúry FPGA ich štruktúry, jazyka VHDL, vývojovým postupom pre FPGA, kryptografiou jej delením a kryptografickými algoritmami, a následnou implementáciou a realizáciou podporných funkcií pre kryptografické operácie v jazyku VHDL, ich časovou a výkonnostnou analýzou, a vzájomným porovnaním.
This work deals with the description of FPGA architecture circuits, their structure, VHDL language, FPGA design flow, cryptography and cryptographic algorithms, and subsequent implementation and realization of support functions for cryptographic operations in VHDL language, their time and performance analysis, and mutual comparison.
Description
Citation
ČURILLA, J. Optimalizace podpůrných kryptografických operací pomocí hardware [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Cíbik (člen) Ing. Tomáš Lieskovan (člen) Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (člen) Mgr. Jakub Vostoupal (člen)
Date of acceptance
2022-09-02
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO