Modelování teplovodní výměníkové stanice a její regulace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá modelováním teplovodní výměníkové stanice a její regulací. Součástí je projektová dokumentace obsahující teoretický rozbor a praktickou část. V teoretické části se zabývá teoretickými poznatky o všech použitých prvcích v modelu stanice. V praktické části se zabývá realizací elektrického zapojení stanice, jejím propojením s řídícím automatem, návrhem matematického modelu, simulací a návrhem regulátoru.
The thesis deals with the modelling of a hot water heat exchanger station and its control. It includes project documentation, with theoretical and practical part. The theoretical part is dealing with theoretical knowledge about every used element that is used in the design. The practical part deals with the implementation of the electrical wiring of the station, its connection with the control automaton, design of the mathematical model, simulation and design of the controller.
Description
Citation
ČERNÍK, M. Modelování teplovodní výměníkové stanice a její regulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-08-30
Defence
Student během obhajoby popsal existující demonstrátor a jím vytvořený model v prostředí Simulink, navržený regulátor a provedené mechanické úpravy, dále pak reagoval na posudek oponenta a jeho námitky. Otázky komise byl student schopen vysvětlit.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO