Grafický editor návrhových modelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce byl návrh a vývoj uživatelsky přívětivého grafického editoru Objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN). Pro popis tohoto formalismu je použit jazyk PNtalk, který spojuje Petriho sítě s objektově orientovaným jazykem Smalltalk. Výsledná aplikace má uživatelům umožnit modelování objektů a jejich chování za pomocí OOPN a simulování přímo v editoru.
The target of this thesis was a design and a development of an user friendly graphical editor of Object oriented Petri nets (OOPN). For description of this formalism was used PNtalk language, which combines Petri nets with the object oriented language Smalltalk. The resulting application should allow users to design object and their behaviour via OOPN and simulate directly in the editor.
Description
Citation
ŠVUB, D. Grafický editor návrhových modelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-08-25
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Je možné vytvořit více instancí téže sítě? Jak probíhá komunikace mezi editorem a simulačním serverem? Je ošetřena situace, kdy přestane server komunikovat? Převzal jste přímo některé části původního editoru, na který jste navazoval?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO