Inveni ipse ubique

Abstract
Diplomová práce zmapuje autorčinu osobní cestu k magickým jevům a zážitky s nimi, která bude zprostředkována prostřednictvím tarotové kosmologie a interpretována skrz prostorovou mapu, převážně keramických objektů, postavených do (již proběhlé) hry. Práce bude zčásti uchopena na subjektivním a intuitivním principu, a z části na již zavedených fungujících principech týkajících se tarotu a magie. Teoretická část práce přiblíží dílo prostřednictvím popisu objektů a pravidel hry, na které bude založena instalace díla.
The diploma thesis maps the author's personal journey to magickal phenomena and experiences with them, which will be mediated through tarot cosmology and interpreted through a spatial map, mainly of ceramic objects, built into the (already completed) game. The work will be grasped partly on a subjective and intuitive principle, and partly on already established working principles relating to tarot and magick. The theoretical part of the work will introduce the work through the description of the objects and the rules of the game, on which the installation of the work will be based.
Description
Citation
BEZAROVA, E. Inveni ipse ubique [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (předseda) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Magid (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Předsedkyně komise Katarína Hládeková zahájila obhajobu. Diplomantka představila diplomovou práci (hra/rituál, pohyb v prostředí instalace mezi několika stanovišti s keramickými soškami inspirovanými velkou arkanou tarotu). Během její prezentace dva přizvaní performeři realizovali scénář pohybu uvnitř instalace. Kaliopi Chamonikola v zastoupení přečetla posudek vedoucí práce Lenky Klodové, Jana Kořínková pak přečetla posudek oponenty Veroniky Vlkové. Diplomantka zareagovala na otázky oponentky (klíč k výběru tarotových karet pro keramické ztvárnění; ideální způsob prezentace díla v galerii; reflexe podobných tendencí na české scéně a v zahraničí). Předsedkyně otevřela rozpravu komise. Barbora Klímová položila dotaz k prvku instalace („portál“), který byl dříve součástí práce jiného studenta. Diplomantka jeho zahrnutí do své instalace vysvětlila obtížnou domluvou s autorem na odstranění. Magid poukázal na nesoulad mezi formou a ideovým pozadím díla, které formálně připomíná typické projevy současného „emo-romantického“ trendu, ačkoliv vychází z mnohem vážnějšího zájmu o okultní a esoterickou tradici. Diplomantka vypíchla význam procesuální zkušenosti „hráče“ v prostředí instalace oproti vnějškové podobě objektů a popsala své důvody pro volbu médií a materiálů (keramika, pařezy). Podle Hládekové se interaktivní situaci nepodařilo nastolit: reálně se nacházíme v roli diváků sledujících dvojici performerů. Podle diplomantky je to způsobeno kontextem zkoušky, za jiných okolností interaktivita diváků s dílem byla intenzivnější. Klímová zpochybnila ambici v rámci výstavy zrealizovat všech 78 tarotových karet, podle diplomantky je ale tento cíl realistický. Dále se diplomantka vyjádřil k posunu termínu obhajob, který zdůvodnila situaci své rodiny v Ukrajině. Hrončeková vyzvala performery, aby popsali, nakolik se jejich prožívání hry lišilo v situaci, kdy nebyla přítomná komise. Podle Hrončekové pojetí instalace a způsob podání instrukcí k interaktivitě nelákají. Kořínková poukázala na handicap na straně diváků, kteří se nevyznají v symbolice tarotu. Předsedkyně komise Hládeková ukončila rozpravu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO