Kdo je designér

Abstract
Do jaké míry je člověk sám o sobě designérem? Kde je hranice, která určuje kdo a proč je designér? Není designér každý z nás? Smyslem bakalářské práce je odpovědět na tyto obecné otázky. Autorka přitom vychází z vlastní dlouhodobé zkušenosti s provozem hospody, kdy se na základě zúčastněného pozorování snaží re-designovat procesy, které jsou základem fungování tohoto místa. Jako zaměstnankyně má větší potenciál vyřešit stávající problémy, které se jí zdají být nesmyslné při výkonu práce, či navrhnout jejich řešení tak, aby byly přívětivější a udržitelnější pro zaměstnance, ale braly by v potaz i zaměstnavatele a komunitu, která dané místo navštěvuje. Dlouholetý zaměstnavatel nebo přizvaný profesionál (designér) danou práci nevykonává, tudíž není schopen adekvátně zhodnotit situaci a navrhnout tak smysluplné řešení.
To what extent can anyone call themselves a designer? Where is the line that decides why and who is a designer? The aim of this bachelor thesis is to answer these simple questions. The author simultaneously draws from her own long term experience, working as a main bartender in a pub, where she tries to redesign the the core processes of this pub based on her participatory observation. As an employee she has a bigger potential of resolving the existing problems, which she finds absurd while working, or she can suggest their solution in a way that is more sustainable and co-worker friendly, but at the same time takes into account the boss and the community that shapes around the said place. The long term employer or an invited expert (designer) doesn't actually perform the job. Which means that they can't assess the situation and recommend a meaningful solution.
Description
Citation
DOHNALOVÁ, K. Kdo je designér [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) MgA. Marek Meduna, Ph.D. (člen) MgA. Jana Bernartová, Ph.D. (člen) Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (člen) doc. Mgr. Jana Preková (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby studentka představila formou prezentace svou práci zaměřenou na otázku identity designéra. Následně byly přečteny posudky vedoucí práce a oponentky, poté studentka zodpověděla dotazy z posudků, mj. ty, zda je podle studentky designér(ka) vždy inovátor a zda studentka svou vlastní práci vidí jako inovativní. V rozpravě se pak diskutovala otázka, nakolik bylo studium na FaVU pro studentku přínosné – akcentovány byly soft-skills v oblasti self-managementu. V rozpravě zazněla připomínka, že celý projekt ve finále působí poněkud banálně a studentka je dotazována, proč se více nezaměřila na sociální aspekty práce designérek a designérů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO