Podpora vyhledávání matričních událostí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci na podporu vyhledávání matričních událostí. Vytvořená aplikace umožňuje uživateli nahrát svůj GEDCOM soubor a z chybějících událostí v tomto souboru automaticky vytvoří záznamy, ke kterým přiřadí matriky, kde by se daná událost mohla nacházet. Vytvořené řešení umožní uživateli vést si k jednotlivým záznamům a matrikám poznámky
The aim of this work is to design and implement a web application for support for searching in parish book. The created application allows the user to upload his GEDCOM file from the missing events in this file to automatically create records to which he assigns parish book where the event could be located. The created solution allows you to write notes for individual records and parish book.
Description
Citation
KONETZNÝ, J. Podpora vyhledávání matričních událostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-08-24
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Jak byste porovnal vaše řešení s existujícími? Jaký je jeho největší přínos? Jak moc jste řešení testoval?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO