Systém pro ověření minimálních potřebných zdrojů pro běh aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvořit systém pro ověření minimálních potřebných zdrojů pro běh aplikace. Teoretická část se věnuje tématu vyhodnocovacích metrik počítačového výkonu a principu fungování operačního systému Linux. V praktické části je popsáno, jak byl vytvořen návrh a implementace celého systému, který využívá technologii BPF (Berkeley Packet Filter). Práce je završena testováním a vyhodnocením celé práce. Systém byl úspěšně nasazen v partnerské firmě BringAuto. Ukázalo se, že daný operační systém je dostatečně výkonný pro běh aplikací.
The main goal of this bachelor thesis is to create a system for the verifying minimum resources required to run an application. The theoretical part deals with the topic of computer performance evaluation metrics and the principle of operation of the Linux operating system. The practical part describes how the design and implementation of the entire system, which uses BPF (Berkeley Packet Filter) technology, was created. The end of the work is completed by testing and evaluation of the whole work. The system was successfully deployed in the partner company BringAuto. It turned out, that the operating system is powerful enough to run applications.
Description
Citation
ŽÁK, J. Systém pro ověření minimálních potřebných zdrojů pro běh aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-08-24
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: K bodu 3 ze zadání: Mohl byste komisi vysvětlit, jak je možné z Vašich výsledků měření zjistit vytížení systému? Proč jste si vybral technologii Berkeley Packet Filter (BPF)? Proč pomocí ní počítáte systémová volání? Zkuste odhlédnout od aplikací společnosti BringAuto a řekněte jak byste pomocí Vašeho systému zjišťoval, jestli je stroj vhodný pro běh open-source hry s 3D prostředím jako je např. OpenArena nebo letecký simulátor FlightGear ? Nebo zda-li je stroj vhodný pro běh aplikace, jenž by za 10 sekund pouze měla pomocí inkrementace napočítat od nuly alespoň do 10^8? Co porovnáváte při měření? Jak byste porovnal vaši aplikaci s již existujícími? Je vaše aplikace rozšiřitelná?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO