Transformace svodů EKG

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Transformace EKG svodů Smyslem této práce je seznámit se se způsoby transformace EKG svodů, realizovat Dowerovu transformaci a vyhodnotit její efektivitu. Následně v prostředí MATLAB navrhnout a realizovat vlastní verzi dopředné a zpětné transformace standardních EKG svodů za účelem komprese a ověřit její funkčnost pomocí signálů z databáze CSE.
Transformation of ECG The aim of this work is to get acquainted with the means of transformation of ECG, and to execute Dower transform and evaluate it’s efficiency. Then, to design and realize a new way of forward and reverse transformation of ECG in MATLAB program for the purpose of data compression, and to evaluate its functionality with signals from CSE database.
Description
Citation
KASPAR, P. Transformace svodů EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Pavel Matonoha, CSc. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázky členů komise Ing. Jiříka a doc. Kolářové byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO