Podpora prodeje a reklama konkrétního produktu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení ideální formy marketingové komunikace včetně reklamy a podpory prodeje pro knihu o bitcoinu, kterou autor bude vydávat v roce 2022. K tomuto účelu je využíváno různých druhů marketingových analýz. Na základě těchto analýz je pak navrženo možné řešení úspěšné marketingové komunikace. Zvláštní důraz je kladen na podporu prodeje a reklamu.
The bachelor thesis focuses on finding the ideal form of marketing communication, including advertising and sales promotion for a book on bitcoin, which the author will publish in 2022. For this purpose, various types of marketing analysis are used. Based on these analyses, a possible solution for successful marketing communication is proposed. Special emphasis is placed on sales promotion and advertising.
Description
Citation
NEJESCHLEBA, R. Podpora prodeje a reklama konkrétního produktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta práce – odpovězeno prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. – Které nakladatelství vydalo vaši knihu? – odpovězeno Ing. Josef Veselý, CSc. - Kolik podobných publikací lze koupit na českém trhu? – odpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. - Provedli jste analýzu eshopů s knihami? Bylo by možné prodávat vaši knihu v některém ze stávajících knižních eshopů? – odpovězeno Ing. Karel Doubravský, Ph.D. - Myslíte si, že teroristé používají Bitcoin? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO