Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců a návrhy na změny ve vybrané společnosti. Dělí se na tři části. První část se zabývá systém odměňování z teoretického hlediska a vychází z odborných publikací. Druhá část analyzuje současný systém odměňování ve společnosti a vnější a vnitřní vlivy, které na něj působí. V poslední části jsou uvedeny návrhy na zlepšení zavedeného systému.
The bachelor thesis is focused on the system of employee remuneration and proposals for changes in the selected company. It is divided into three parts. The first part is focused on the remuneration system from a theoretical point of view and is based on professional publications. The second part analyzes the current system of remuneration in the company and external and internal influences that affect it. The last part contains suggestions for improving the established system.
Description
Citation
NÁDENÍČKOVÁ, A. Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. – Které z Vašich doporučení by byly pro společnost nejvíce problematické? - odpovězeno prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. – Proč nemáte v práci účetní výkazy za rok 2021? Dostávají zaměstnanci ve společnosti prémie? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO