Kritická analýza cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce je zaměřena na nedokonale konkurenční trh a jeho části. Konkrétně se bude jednat o monopol, oligopol a monopolistickou konkurenci. V práci bude provedena analýza cenové tvorby konkretního subjektu na trhu a následné využití získaných poznatků. Výsledkem bude vytvoření vlastního návrhu pro dosažení vyšších tržeb.
This thesis is focusing on the imperfect market and its parts. Specifically on the monopoly, oligopoly and monopolistic competition. The thesis will analyze the pricing method of a particular subject on the market and subsequently use the gained knowledge. The result will be a creation of my own proposal to achieve higher sales.
Description
Citation
GARDLOVÁ, N. Kritická analýza cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Prof. Meluzín: Jaké je nejkritičtější místo aplikace vašich návrhů? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO