Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného systému vymáhání pohledávek u vybraného podnikatele v letech 2018-2020. Teoretická část vymezuje základní pojmy z právního a ekonomického hlediska. Analytická část obsahuje informace o podnikatelském subjektu a analýzu pohledávek včetně jejich způsobu zajištění a vymáhání. Na základě analytické části jsou předloženy návrhy na zlepšení současného způsobu zajištění a vymáhání pohledávek.
This bachelor thesis focuses on the analysis of the current system of debt collection of the chosen business entity from 2018-2020. The teoretical part of the thesis defines the basic terms from legal and economic point of view. The analytical part of the thesis provides information about the business entity and analysis of the debt, including the method of its securing and recovering. Based on the analytical part, proposals are presented to improve the current method of debt securing and recovering.
Description
Citation
DOBŠÍČEK, V. Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Otázka oponenta práce: V čem v součastnosti vidí autor rizika používání SKONTA, jako nástroje předcházejícímu vzniku pohledávek, v analyzované společnosti? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Jaké ukazatele finanční analýzy by bylo vhodné doplnit, aby jsme o společnosti a její likviditě získali ucelenější pohled? - Odpovězeno doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D.: Jaká kritéria by jste zvolil pro volbu výše SKONTA? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO