Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku marketingové komunikace, především na podporu prodeje a reklamu společnosti Binderberger CZ s.r.o. Práce je rozdělena na do tří částí, z nichž první je zaměřena na teoretické poznatky. Druhá část práce představuje a vyhodnocuje současný stav podniku a jeho okolí, přičemž je rozšířena o strukturované rozhovory a pozorování. Poslední část tvoří návrhy na úpravu marketingové komunikace, tyto návrhy vychází z analýz provedených v druhé části.
The bachelor thesis is focused about marketing communication, especially on sales promotion and advertising of the company Binderberger CZ s.r.o. The thesis is divided into three parts, while the first part is focused on theory. The second part of the thesis presents and evaluates the current state of the company and its surroundings, while it is extended by structured interviews and observation. The last part consists of proposals for improving of marketing communication, these proposals are based on analyses performed in the second part.
Description
Citation
NOVOTNÝ, D. Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Bumberová: Jaká je orientace firmy v B2B a v B2C? zodpovězeno Ing. Bumberová: Jaký je procentuální podíl v přímém prodeji? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO