Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce pojednává o řízení lidských zdrojů, vymezuje konkrétní oblasti řízení lidských zdrojů a definuje činnosti personalisty. První část práce se věnuje teoretickým východiskům, přesněji tedy vymezení definice personální činnosti. Druhá část práce analyzuje řízení lidských zdrojů v konkrétní společnosti. V závěrečné části jsou definována konkrétní doporučení pro danou společnost týkající se změny personálního řízení, tato doporučení vycházejí z teoretických poznatků a praktického zjištění. Doporučení jsou formulována v souladu s aktuální situací ve společnosti.
This bachelor thesis is written about human resources, defines specific areas of personnel management and HR activities. The first part is devoted to the theoretical background in human resources, to define more precisely personnel activities including sub – areas. The second part of the thesis analyses the current state of personnel management in the specific company. In the final part are defined specific recommendations for personnel management in the company. These recommendations are formulated in accordance with the company’s current situation.
Description
Citation
KREMROVÁ, Š. Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Fojtů: Na str. 59 uvádíte, že byste zasílala dotazník zaměstnancům 2x ročně, který by se následně vyhodnocoval personalistou. Zjišťovala jste, zda má společnost prostor věnovat čas zasíláním dotazníků? Kdo je ve firmě odbornější než personalista pro vyhodnocování dotazníků? - částečně odpovězeno Ing. Bumberová: Navrhujete přijmout nového personalistu, jak je firma velká? Není to pro společnost příliš časově i finančně náročné? Znáte outsourcing? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO