Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci a návrhem na jeho zlepšení. V první části, která je teoretická, jsou shrnuty pojmy související s odměňováním zaměstnanců. Tyto pojmy vychází z odborných publikací. Druhá část pojednává o analýze současného stavu odměňování a působení vnitřních a vnějších faktorů na organizaci. V poslední části jsou sepsány návrhy na zlepšení tohoto systému.
The bachleor thesis is dealing with the system of remuneration for employees in the selected organization and the proposal for its amendments. In the first part, which is theoretical, the terms related to employee remuneration are summarized. These terms are based on professional publications. The second part is focusing on the analysis of the current remuneration system and the impact of internal and external factors on the organization. In the last part, there are suggestions for improvements and innovations.
Description
Citation
VIRVANOVÁ, K. Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc.: Město Brno nabízí po zaplacení odpadů, dotace na dopravu zohlednila jste tuto skutečnost? - Odpovězeno Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc.: Neuvažovala jste o jiném benefitu na dopravu, třeba budget na taxi? - Odpovězeno Ing. Helena Hanušová, CSc.: Byl dotazník anonymní a obsahoval kontrolní otázky? - Odpovězeno Ing. Helena Hanušová, CSc.: Zahrnula jste do dotazníku dotaz: Jaký benefit by zaměstnanci sami preferovali? - Odpovězeno Ing. Helena Hanušová, CSc.: Zvažovala jste dress code? - Odpovězeno Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D.: Navrhujete jistý záměr, kde se vezmou finanční prostředky na tento záměr? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO