Marketingový mix

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářské práce se zabývá marketingovým mixem Punčového Baru společnosti XFactory Group s.r.o. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V teoretické části jsou definovány nejdůležitější pojmy z oblasti marketingu. Analytická část obsahuje popis a analýzu aktuálního stavu podniku. V návrhové části jsou na základě provedených analýz vytvořeny návrhy pro zlepšení marketingového mixu podniku.
This bachelor thesis deals with the marketing mix of company Punčový Bar a XFactory Group s.r.o. The work is divided into three main sections. The theoretical section defines the most important marketing concepts. The analytical part contains a description and analysis of the current state of the company. In the design part, based on the analysis, suggestions are made to improve the company´s marketing mix.
Description
Citation
ŠTĚPÁNKOVÁ, B. Marketingový mix [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Hornungová: Společnost má punčové bary? Jaká je jejich ekonomická situace? zodpovězeno Mgr. Musilová: Jaká je forma pracovněprávního vztahu, o jaké byste uvažovala do budoucna a pro nově nabírané? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO