Financování podnikatelských aktivit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a výběrem financování dlouhodobého majetku pro živnostníka. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část představuje základní poznatky. Analytická část zpracovává reálné informace vhodnými analýzami. Návrhová část navrhuje a porovnává nejvýhodnější možnosti financování užitkového automobilu
The bachelor thesis deals with the design and selection of fixed asset financing for a sole trader. The thesis is divided into three parts. The theoretical part presents basic knowledge. The analytical part processes real information by suitable analyses. The design part proposes and compares the most advantageous options for financing a commercial vehicle.
Description
Citation
BARTOŠEK, J. Financování podnikatelských aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno prof. Meluzín: Uvažoval jste o operativním leasingu v návrhové části?. zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO