Optimalizace nákladů a kalkulace ve výrobní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci režijních nákladů ve výrobní společnosti. První část práce se zabývá teoretickými východisky, druhá, analytická, část je zaměřena na popis vybrané společnosti a zhodnocení ekonomické situace společnosti a třetí, návrhová část se zabývá samotnými návrhy na optimalizaci současné situace společnosti.
The Bachelor thesis is focused on optimalizaing of overheads at the manufacturing company. The first part deals with theoretical backgrounds, the second, analytical, part is focused at describing the chosen company and assessing the economic situation od the company and the third, form of orders, deals with the proposals themselves to optimise the current situation od the company.
Description
Citation
NOVOSADOVÁ, P. Optimalizace nákladů a kalkulace ve výrobní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky oponentky práce – odpovězeno Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. – Jak jste stanovila úroveň minimálního stavu zásob? – odpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. – Jak v společnosti funguje Kanban? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO