Hodnocení výkonnosti podniku Stavivo IBV pomocí metody benchmarkingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančnej situácie podniku Stavivo IBV s.r.o. v rokoch 2018 až 2020, pomocou metódy benchmarkingu. Prvá časť práce sa sústreďuje na teoretické východiská práce, špecifikované sú v nej základné pojmy a vybrané ukazovatele. V druhej časti je predstavený hlavný podnik a konkurenčné, spoločne s vypracovaním finančnej analýzy, jej ukazovateľmi a ich benchmarkingom. Posledná časť práce je venovaná vlastným návrhom pre zlepšenie pozície hlavného podniku na trhu.
This bachelor’s thesis focus is set on performance evaluation of company Stavivo IBV s.r.o. in years 2018 until 2020, using the method of benchmarking. The first part focuses on theoretical resources needed for thesis, specifically it is basic terms and selected indicators. The second part’s intent is on introducing the main company and secondary companies, as well as elaboration of financial analysis, its indicators and comparing them using the benchmarking method. The last part focuses on my personal proposals to improve the main’s company standing on its market segment.
Description
Citation
BABIAK, M. Hodnocení výkonnosti podniku Stavivo IBV pomocí metody benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Ing. Roman Ptáček, Ph.D. – Jaký podíl produktů řetězec dováží a jaký podíl tvoří domácí produkty? – odpovězeno Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. – Na základě čeho jste si zvolil konkurenty pro benchmarking? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO