Vysvětlující analýza šachových partií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je navrhnout a implementovat vysvětlující analýzu šachových partií. Tato analýza byla vytvořena na základě šachového programu (chess engine). Jelikož existuje mnoho kvalitních, volně dostupných a open-source šachových programů, tato práce se nesoustředí na implementaci nového programu. Namísto toho, již existující šachové programy byly prostudovány a porovnány. Nejvhodnější program pro tuto práci byl vybrán a pro něj bylo navrhnuto rozšíření, které poskytuje slovní vysvětlení kvality jednotlivých tahů a celých šachových partií. Toto rozšíření bylo implementováno, otestováno a ohodnoceno.
The aim of this thesis is to design and implement an explanatory analysis of chess games. This analysis was created on the basis of a chess engine. As there are many great, freely available and open-source chess engines, this thesis does not focus on the implementation of a new one. Instead, existing chess engines were studied and compared. The most suitable one for this thesis was selected and an extension was designed for it. This extension provides an explanatory explanation of the quality of individual moves and entire chess games. This extension has been implemented, tested and evaluated.
Description
Citation
HERTL, V. Vysvětlující analýza šachových partií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Kanich, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jak jste přišel na počet 300 open-source šachových programů? Porovnával jste je? Kolik je přibližně dostupných open-source šachových enginů? Porovnával jste s programem "Decode Chess"? Vyhodnocoval jste vaše řešení s např. začínajícími hráči? Je vaše množina vysvětlujících frází stavu partie úplná? Kolik frází obsahuje? Jakou evaluační funkci jste použil?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO