Monitorování výkonnosti systému MES PHARIS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá monitorováním výkonnosti automatizovaných procesů vývoje a výkonnostním testováním systému MES PHARIS. Hlavní náplní práce je sběr dat o úlohách prováděných na automatizačních serverech DevOps a Jenkins, zpracování těchto dat a jejich následná vizualizace. V druhé části diplomové práce je pak řešeno zpracování dat z výkonnostního testování a jejich vhodná reprezentace pomocí vizualizací. Stěžejní technologie, která je využita k řešení této problematiky, je ELK Stack.
This diploma thesis deals with the performance monitoring of automated development processes and performance testing of the MES PHARIS system. The main scope of thesis is the collection of data on tasks performed on automation servers DevOps and Jenkins, processing of this data and their subsequent visualization. The second part of the diploma thesis deals with the processing of data from performance testing and their appropriate representation using visualization. The core technology that is used is ELK Stack.
Description
Citation
ONDRÁČEK, A. Monitorování výkonnosti systému MES PHARIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Softwarové inženýrství
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položenou otázku rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Je práce již využívána firmou Unis, případně co k jejímu nasazení chybí?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO