Platforma pro organizování amatérských kolektivních sportů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat Platformu pro organizaci amatérského kolektivního sportu s důrazem na lední hokej, kde jsou náklady neefektivní organizace pravděpodobně nejvyšší. Narozdíl od tradičních systémů, zaměřených na organizaci rigidních skupin, přichází tato platforma s \emph{on demand} prvkem v podobě transparentní databáze utkání, která efektivně vzato tvoří trh účastníků a utkání ad hoc amatérského lední hokeje. Dále implementuje mechanismus sledování, který zdůrazňuje utkání, kterých se účastní oblíbení spoluhráči. Platforma se skládá z REST API serveru implementovaného v rámci Flask/Python a webového front endu naprogramovaného s pomocí knihovny React TypeScript. Designové návrhy přiložené k této práci byly vytvořeny v nástroji Figma. Cíle práce spočívající v návrhu platformy a implementace jejich klíčových částí, adekvátně podpořených ze strany serverového API, byly splněny. Další funkcionalita, jako například dokončení mechanismu udělování pozápasového hodnocení mezi hráči a e-mailová služba pro hlášení vybraných nadcházejících utkání, budou předmětem vývoje v budoucnu.
The aim of this thesis was to design and implement a Platform for facilitating organization of amateur team sports, with the main focus on ice hockey with its arguably largest inefficiencies. As opposed to the traditional systems, focusing on rigid groups management, the Platform introduces an on-demand element by providing a transparent database of games, effectively facilitating a market for ad hoc amateur ice hockey. Additionally, it implements a follow mechanism to enable the athletes to play with their favourite teammates. The Platform is composed of a REST API server written in Python/Flask framework and a web application front end implemented in React TypeScript. The design mock-ups that are appended to this work were created using the Figma tool. The goals of designing the web application and implementing its core features, supported by the corresponding API endpoints, were fulfilled. Numerous features, such as skill rating mechanism completion and an e-mail subscription service for reporting the upcoming games, were left as task for future development.
Description
Citation
LÁNÍČEK, A. Platforma pro organizování amatérských kolektivních sportů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Strojové učení
Comittee
prof. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Zvažoval jste nějaký způsob potvrzení (resp. zrušení) nominace na zápas hráčem? Pokud ano, proč jste od potvrzení ustoupil? S kolika uživateli jste testoval vytvořené mockupy a prototypy aplikace? Jaké nejzajímavější postřehy jste od uživatelů získal? Jaké části webové platformy ještě nejsou plně funkční a čekají na dokončení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO